Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

AMAÇ: MADDE 1
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği her yıl, Kıbrıs Türk basınına hizmet veren gazetecilerin mesleki başarılarını teşvik etmek ve gazeteciliğe verdikleri hizmetlerden dolayı onurlandırmak amacıyla yılda iki kez olmak üzere ödüller verir.
KAPSAM: MADDE 2
Basın Teşvik Ödülleri, yazılı ve dijital basın ile radyo ve televizyon alanlarında genç gazetecilerin başarılarını teşvik etmek amacıyla;Hizmet Onur Ödülleri ise, 25 yıl ve/veya üzeri süreyle Sarı Basın Kartı taşıyan üyelere meslekte geçirdikleri yılları onure etmek amacıyla verilir.
ALAN: MADDE 3
Basın Teşvik Ödüllerinin verileceği alanlar:
1-YAZILI VE DİJİTAL YAYINLAR
a)Haber
b) Fotoğraf
c) Röportaj (Tek ya da Seri)
2-TELEVİZYON
a) Televizyon haberi
b) TV Haber Programı
c) Haber İçerikli Görüntü
d) Haber Spikeri

3-RADYO
a)Radyo Haber Programı
b)Radyo Haberi
c) Haber Spikeri
ÖZEL ÖDÜLLER: MADDE 4-
Yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda veya bir yıllık çalışması dikkate alınarak ‘Genç Yetenek Özel Ödülü’ ve ‘Barış Gazeteciliği Özel Ödülü’ verilir.
ÖDÜL ALMA KOŞULLARI :MADDE 5-
a) Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyelerine verilir. Genç Yetenek Özel Ödülü ve Barış Gazeteciliği Özel Ödülü için üyelik şartı aranmaz.
ÖDÜLLER VE KOMİTE: MADDE 6-
a) Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Gazetecilik Teşvik Ödülü Komitesi adı altında bir komite oluşturur.Komite, Gazetecilikteki deneyim ve başarısı kanıtlanmış ya da toplumda kanaat önderliği nitelikleri bulunan kişiler arasından 5 kişiden oluşturulur. Komite ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer. Komite’de Birlik yönetim kurulunu Başkan Vekili veya Genel Sekreter temsil eder. Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Komite üyeleri ödül alamazlar. Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, Komite üyelerinin Gazeteciler Birliği üyesi olmasına özen gösterir.
ÖDÜLLERİN VERİLMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM:MADDE 7-
a)Gazetecilik Teşvik Ödülü Komitesi iki yıllığına görev yapar.Komite üyelerinin görev süresi gerekmesi halinde Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilinir.Komite üyeleri göreve başlamaları tarihten itibaren Komite Başkanın çağrısı üzerine her üç ayda bir olmak üzere izlenimlerini değerlendirir ve kayıt altına alır. Komite 4’üncü toplantısını bir yılın sonunda verilecek ödüller için nihayi kararını üretmek üzere yapar ve ödül alınan dallar ve gazetecileri belirler.
b) Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından, Sarı Basın Kartı Komisyonu verilerine dayanarak belirlenir.

ÖDÜL TÜRLERİ :MADDE 8-
Her daldaki yılın Teşvik Ödülleri gazetecilik mesleğini simgeleyen bir plaketle ödüllendirilir. Ayrıca, ilave bir ödüllendirme (para ödülü veya hediye gibi) yapılıp yapılmayacağına Yönetim Kurulu karar verebilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde eserin sahipleri iki veya daha fazla gazeteci ise mesleği simgeleyen plaket her kişi adına ayrı ayrı düzenlenir. Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri ise Meslekte 25 ve üzeri yılını tamamlamış olanlara verilir.
ÖDÜL TARİHLERİ:MADDE 9:
a) Teşvik Ödülleri :her yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde düzenlenecek bir törenle dağıtılır.
b) Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri: her yıl 11 Temmuz Basın Günü’nde düzenlenen törenle verilir.
Geçici Madde 1-
Teşvik Ödülleri ve Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri bu yönetmenliğin kabul edildiği yıla (2016) dair olmak üzere 11 Temmuz’da düzenlenecek törende birlikte verilir. Ödüllerin seçilmesinde yönetmenlikteki yöntem uygulanır. Bir defaya Mahsus olmak üzere Ödülleri KTGB Yönetim Kurulu verir. Bu yılki uygulamanın ardından geçici madde uygulamadan kalkar.

Facebook'ta Biz