Basının sorunları Çalışma Bakanı Saner’e iletildi

Basının sorunları Çalışma Bakanı Saner’e iletildi

Sayın Ersan Saner, 19 Ekim 2017
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
LEFKOŞA

Ülkemizde en fazla basın kartı hamili üyeye sahip gazeteci örgütü olan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) bir sendika değil dernek olmasına rağmen basın emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde de her zaman çaba sarf etmiş, yaşanan sorunları devlet ve hükümet yetkililerinin bilgisine getirip çözüm önerileri sunmayı görev bilmiştir.
Bu çerçevede KTGB Yönetim Kurulu olarak gerek üyelerimiz, gerekse basın yayın kuruluşlarının yönetim kadroları ile yaptığımız çeşitli temaslar, elde ettiğimiz bilgiler ve gözlemler ışığında Kıbrıs Türk basınının içinde bulunduğumuz dönemde çalışma yaşamıyla ilgili çok acil tedbir gerektiren sorunlar hakkındaki tespit ve önerilerimiz aşağıdaki gibidir.
1) YATIRIMLAR SORUNU: Birçok basın kuruluşunda çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmamaktadır. Bu durum basın emekçilerinin sosyal haklardan yararlanmasını engellemekte, emeklilik bakımından kayıplar yaratmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda etkin denetim yapmalı, çalışanların yatırımlarını yapmayan, kayıt dışı çalıştıran kuruluşları şeffaf biçimde deşifre etmelidir.
KTGB olarak, medya kuruluşlarında çalışanların yatırımlarıyla ilgili bilgileri bir kez daha sizden talep ediyoruz.
2) KAYIT DIŞI İSTİHDAM: Bazı basın yayın kuruluşlarında çalışanların tamamen kayıtsız olduğu, hiçbir yatırımlarının yapılmadığı gözlemlenmektedir. Bu durum kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açtığı gibi, aynı zamanda emek piyasasını da aşağıya çekmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda da ciddi bir denetim yapmalı, sonuçları kamuoyuyla paylaşmalıdır.
3) TÜRKİYE MEDYASININ YARATTIĞI HAKSIZ REKABET: Kıbrıs Türk basınının uzun yıllardır içinde bulunduğu ve giderek derinleşen finansal sıkıntılarının en büyük nedenlerinden biri, ne yazık ki hiçbir şekilde tedbir alınmayan Türkiye medyasının KKTC’deki ‘bedava reklam’ yayınlarıdır. Türkiye TV kanalları ve gazeteleri ile diğer mecralarında yayımlanan reklamların KKTC genelinde izlenebilmesi, bu ürünlerin tüketildiği KKTC piyasasında Kıbrıs Türk medyasına reklam payı ayrılmamasına sebep olmaktadır.

4) Basın yayın kuruluşlarının yeterli gelir elde edememesi sonucunu doğuran bu anomalinin giderilmesi için hükümetin kalıcı ve yapısal çözümler üretmesi lazımdır.
5) YIPRANMA PAYI: Oldukça zor ve yıpratıcı bir meslek olan basın alanında çalışanların ‘yıpranma payı’ uygulamasından yararlanabilmesi sağlanmalıdır. Birçok konuda örnek alınan Türkiye’de Basın İş Yasası ile bu hak basın emekçilerine tanınmış, ancak gerek kardeş kuruluş sendikaların, gerekse KTGB’nin yıllardır gündeme getirdiği bu öneri sümen altı edilmektedir.
Somut önerimiz, basın emekçilerine fiilen çalıştığı 5 yıla karşı 1 yıl ‘yıpranma payı’ hakkının sağanmasıdır.
6) İSTİHDAM TEŞVİKİ: Kıbrıs Türk basınının son yıllarda belirgin şekilde nicelik ve nitelik bakımından irtifa kaybettiği ortadadır. Bazı yayın kuruluşları kapanmakta veya küçülmekte, bu da meslektaşlarımızın işsiz kalmasına yol açmaktadır. Son dönemde birçok basın emekçisi iş bırakmış, hatta sektör değiştirmiş ya da işsiz kalmıştır.
Bu sorunların aşılabilmesi için devletin basın alanında ‘özel teşvikler’ uygulaması elzemdir. Aksi halde hem işsiz kalan basın emekçisi sayısı artacak, hem de her yıl mezun olan yüzlerce gencimizin medya alanında iş bulabilmesi imkansız hale gelecektir.
Buna göre, sıkı denetlenmek üzere ‘genç istihdam’, ‘kadın istihdamı’, ‘KKTC vatandaşı istihdamı’, ‘iletişim mezunu istihdamı’ gibi spesifik kriterlerde çalışanlar için işvereni ve çalışanı teşvik edici uygulamalar yapılabilir.
7) SENDİKALAŞMA: Devlet, basın sektöründe sendikalaşmayı teşvik edici olmalıdır. Basın emekçilerinin toplu iş sözleşmesi güvencesine alınması önemlidir. Ancak ülkemizde birçok basın kuruluşunda bırakın sendikalaşma ve toplu sözleşmeyi, yürürlükteki Basın İş Yasası ve İş Yasası dahi uygulanmamaktadır.
Demokratik ve toplumsal varoluş bakımından tartışılmaz öneme sahip olduğu kadar çok sayıda insanın ekmek parası kazandığı bir sektör de olan Kıbrıs Türk basınının sorunlarının çözümlenebilmesi yönünde atılacak adımların takipçisi olacağımızı ve her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu vurgular, saygılar sunarız.

KTGB Yönetim Kurulu (a)
Sami Özuslu
Başkan
19.10.2017

Facebook'ta Biz