“Gazeteciliğe gölge düşüren harekete karşı gereğini yapacağız”

“Gazeteciliğe gölge düşüren harekete karşı gereğini yapacağız”

KTGB Yönetim Kurulu, Barbaros Şansal’ın sınırdışı edilmesi konusunu değerlendirip bir dizi karar üretmiştir.

Buna göre;

1) Yaşanan sınır dışı olayı, düşünce ve anlatım özgürlüğüne ciddi bir darbedir ve aynı zamanda bağımsız yargı organları by-pass edilmek suretiyle, yürütme organı tarafından yargısız infaz yapıldığı ortadadır.
2) Demokratik yaşamın vazgeçilmesi olan özgürlükler konusunda yürütmenin keyfi kararlar alması, basın özgürlüğü dâhil her türlü insan hak ve özgürlüğünün tehdit altında olduğu algısı yaratmaktadır.
3) Sınır dışı olayında bazı basın mensuplarının, hangi mecrada olursa olsun, nefret suçu teşkil eden hedef gösterme ve benzeri ifade ve tavırlar içerisinde olması, gazetecilik mesleği ve onuruyla bağdaşmamaktadır.
4) Bu tespitler ışığında KTGB Yönetim Kurulu,
a) Sınır dışı olayında fiilen kışkırtma, hedef gösterme gibi ifade veya tavır içerisine giren gazeteciler arasında yer alan KTGB üyesi varsa, bu kişilerin KTGB tüzüğüne aykırı davranmaktan üyeliklerinin gözden geçirilmesi istemiyle Onur Kurulu’na sevk edilmesini;
b) KTGB üyesi olsun ya da olmasın, söz konusu sınır dışı olayında aktif biçimde ifade ve tavırları tespit edilen gazetecilerin KTGB YK tarafından Medya Etik Kurulu’na havale edilmelerini kararlaştırmıştır.
5) KTGB YK, bir yandan ülkemizde demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne zarar verecek her türlü idari ve siyasi tasarrufa karşı toplumun diğer duyarlı güçleriyle birlikte hareket ederken, gazetecilik mesleği ve onuruna gölge düşüren her tür harekete karşı da gereğini yapmakta kararlıdır.
6) KTGB YK, gerek Medya Etik Kurulu’nun gerekse Onur Kurulu’nun vereceği kararların takibini yaparak, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

KTGB Yönetim Kurulu

Facebook'ta Biz